ratzinger Tag

a
Jeśli chce się zrozumieć tajemnicę schizofrenii duchowej soborowych papieży, należy przemyśleć ich osobistą historię w świetle dwu rozdziałów książki Malachi Martina Zakładnik diabła [Hostage to the Devil]. 1) Rozdział o opętanym księdzu i opętanym egzorcyście. Obaj stali się opętani oddawszy swoje umysły heretyckim doktrynom Pierre’a Teilhard de Chardin. 2) Rozdział który opowiada jak dziewczyna zbuntowała się przeciwko autorytetowi nauczania Kościoła w szkole i z powodu tego buntu stała się opętana. Te dwa rozdziały rzucają wystarczające światło na sprawę soborowych papieży. Oni nie byli / są zimnokrwistymi infiltratorami, którzy weszli doCzytaj więcej
a
Dzisiaj (17 lutego) prasa światowa doniosła, że papież Franciszek otrzymał argentyński paszport i kartę tożsamości na wcześniejsze nazwisko Jorge Mario Bergoglio, i że „chciałby podróżować po świecie na argentyński paszport”. To oznacza, choć już ma watykański paszport jako papież Franciszek, głowa państwa Watykanu i Namiestnik Chrystusa, że chciałby być znany i traktowany przez władze imigracyjne jako tylko Jorge Bergoglio, obywatel Argentyny. W jeszcze jednym pokazie bez końca chwalonej skromności, która staje się tytanicznym spektaklem, papież Franciszek – może powinienem mówić Jorge Bergoglio – nalegał by osobiście uiścić opłaty administracyjne argentyńskiemuCzytaj więcej
a
Dokładnie pół wieku temu wewnątrz Kościoła Katolickiego nastąpił przewrót, który zapoczątkował zatwierdzenie wewnątrz katolicyzmu żydowskiej herezji. Niedostrzegalnie, bez głośnych osądów i szeroko zakrojonych dyskusji, nastąpiła rewizja nauki chrześcijańskiej i przejście hierarchii katolickiej do oddawania czci żydowskiemu Bogu. Dokładnie pół wieku temu wewnątrz Kościoła Katolickiego nastąpił przewrót, który zapoczątkował zatwierdzenie wewnątrz katolicyzmu żydowskiej herezji, i który realizowany jest pod pozorem katolicko – żydowskiego „dialogu”. Mówimy tu o przyjęciu Deklaracji Nostra aetate („W naszej epoce” – od A.L.) z 1965 roku, która zmieniła chrześcijańską naukę Kościoła Chrystusa i przejęła żydowski punkt widzeniaCzytaj więcej
a
W ciągu ostatnich 18 miesięcy na tym blogu omówiliśmy różne pomysły dotyczące rezygnacji Benedykta i uzurpacji Franciszka – w tym domniemanego wyboru „kardynała” Scola przed Bergoglio – (patrz linki poniżej, lista wszystkich tych postów). Ostatnio, kiedy znaki wskazują na zbliżającą się rewolucję w kwestii rozwodu, „ponownego małżeństwa”, jego anulowania, sakramentów dla cudzołożników i innych „duszpasterskich” spraw wiążących się z rodziną, do rozstrzygnięcia na synodzie w październiku, przewidzieliśmy, że pomysł rezygnacji Benedykta XVI jako nieważny – a więc on nadal jest papieżem, a nie Franciszek – stanie się dużo bardziej popularnyCzytaj więcej
ry8
Wrogowie Kościoła Posoborowego? Dlaczego światowe media i „grupy nacisku” tak bardzo (podobno) pragnące zniszczyć obecny kościół pomijają tezę sedewakantyzmu? Mogliby jej użyć aby wykazać, że to nie jest prawdziwy Kościół Katolicki a jednak tego nie robią. Boją się ośmieszyć? Wątpię. Czyżby opinia ta była im nie na rękę bo jest zbyt logiczna i katolicka? Tak, media i panowie tego świata kochają posoborowych „papieży” i nigdy nie wspomną, że to okupanci Watykanu i Kościoła Świętego. Na tej tylko podstawie możemy wysnuć wniosek iż tzw. „papieże” po II Soborze Watykańskim to ichCzytaj więcej
SATANO-DUCHOWNY
W czasach żydomasońskiego chaosu i zamętu, który opanował każdy zakątek Ziemi, resztki katolików (nie mylić z soborowymi judeochrześcijanami) rozsianych po całym świecie i pozostających w wierności wobec dwutysiącletniego Magisterium Kościoła Katolickiego i Wiary, opierają się heroicznie inwazji diabelskiego judaizmu i watykańskiej żydomasonerii, z modlitwą na ustach. Poniższa modlitwa zaczerpnięta została z katolickiego portalu argentyńskiego www.radiocristiandad.wordpress.com   LITANIA NA CZASY OSTATECZNE Kyrie eleison Chryste eleison Kyrie eleison Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty,Czytaj więcej