przyprawa Tag

a
Niedawno w Journal of Psychopharmacology opublikowano wyniki nowych badań. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25277322 Badanie kontrolowane z udziałem placebo i podwójną ślepą próbą, miało na celu weryfikację  działania jednego z aktywnych składników kurkumy, znanego jako kurkuminę, na sześćdziesiąt zdrowych osób dorosłych w wieku od sześćdziesięciu do osiemdziesięciu pięciu lat, aby określić, czy ma kurkumina ma jakieś działanie krótko- lub długoterminowe na ludzką pamięć oraz zdolności poznawcze człowieka. Badania, przeprowadzone w Swinburne University of Technology w Melbourne, Australia, miały za zadanie ocenić wpływ suplementacji kurkuminą na zdolności psychiczne, po godzinie, po trzech godzinach i poCzytaj więcej