Przymierze Ludowo – Narodowe Tag

a
                                                                                                       W-wa 2015-07-24 Komitet zapraszający: Mgr inż. Bujnicki Stanisław Przew.Partii: Organizacja Narodu Polskiego, Liga Polska Mec. Mazanek Tadeusz Przew. Partii: Obrona Narodu Polskiego Józef Rak Partia: Przymierze Ludowo – Narodowe Czterdzieści siedem Fundacji i Stowarzyszeń (w tym wiele kombatanckich); Zarząd PPZN mgr inż. Bednarczyk Adam Prezes 666 286 685; http://ppzn.pl.tl Bulski Henryk Skarbnik Inż. Cybulski Mieczysław major NSZ z-ca Prezesa Grodzka Barbara sekretarz 694 918 186 mgr inż. Kaczmarczyk Jan major Armii Krajowej z-ca Prezesa Zaproszenie do udziału w zjeździe organizowanym przez P-PZN celem przedyskutowania strategii wyborczej dla stworzenia międzyorganizacyjnego komitetu wyborczego.Czytaj więcej