przewrót państwowy Tag

a3
Ja wiadomo sejm poprzedniej kadencji stworzył dziwne prawo, zwane ustawą 1066, którego intencja nie jest do końca znana. Nowe zapisy legalizują tak zwaną „bratnią pomoc”, czyli zbrojną interwencję obcych wojsk na terytorium naszego kraju. Czy podgrzewana obecnie przez obce siły sytuacja polityczna w naszym kraju zmierza ku takiemu rozwiązaniu siłowemu? Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, ze ustawa 1066 była po prostu kolejnym objawem powszechnej w naszym kraju „biegunki legislacyjnej”. Okazuje się jednak, że prawo to może zostać wykorzystane przez przegrane w wyborach siły polityczne, do powrotu do władzy. ObecnieCzytaj więcej