przewrót Tag

a
To odbywa się obecnie… Strategia niszczenia Kościoła przez organizacje antychrześcijańskie. Od tłumacza: W artykule P. Samojłowa zostały wykorzystane fragmenty z niżej wymienionej książki Olgi Czietwierikowej, z rozdziału 4 pt. „Posoborowa polityka Watykanu: skutki otwartości ekumenicznej”. Wymieniany w tym rozdziale arcybiskup Lefebvre podkreśla szczególna rolę, jaką odegrali w tej polityce papieże. Opisując wcześniejsze czasy, poprzedzające narodzenie modernizmu w Kościele, abp zauważył: „Penetracja liberalizmu do całej hierarchii kościelnej włącznie z kurią papieską, jeszcze dwa wieki temu była nie do pomyślenia, jednak została wymyślona, przepowiedziana i zaplanowana na początku ubiegłego wieku przez masonów.Czytaj więcej
UKRAINE CRISIS CRIMEA
Dzisiaj w Doniecku ludzie, którzy nazywają siebie przedstawicielami grupy specjalnego przeznaczenia Wicepremiera ds. Bezpieczeństwa Państwowego DRL Władimira Antiufiejewa, bezprawnie zatrzymali Sekretarkę p.o. Ministra Bezpieczeństwa Państwowego Donieckiej Republiki Ludowej Leonida Baranowa – Natalię SARBASZ. „W chwili obecnej jest ona nielegalnie przetrzymywana w nieludzkich warunkach w brudnej piwnicy. Osoby te nie mają żadnego prawa do jej zatrzymania, ponieważ nie mają do tego upoważnienia – są już zwolnieni: włamali się do archiwum z dokumentami, w tym o ich zwolnieniu i teraz urządzają totalne bezprawie. W każdym przypadku, wicepremier nie ma takich uprawnień. JestCzytaj więcej