protokoły Tag

a
Początki syjo-mamonizmu można prześledzić aż do dekadenckiej, faryzejskiej Jerozolimy i Izraela  w czasach Jezusa i Jego uczniów. „Najlepsze rezultaty osiąga się przemocą i terroryzmem. Wolność prasy, prawo do stowarzyszeń, wolność sumienia, zasada głosowania i wiele innych muszą na zawsze zniknąć z ludzkiej pamięci”. Protokoły Mędrców Syjonu „Klęczałem przez ponad pół godziny… Powiedziałem mu o swoich smutkach, otworzyłem przed nim całą grzeszną duszę… wszystko w moim sercu leżało jak ciężki kamień… Po raz pierwszy z łaski Boga całą duszą doświadczyłem skruchy… Po raz pierwszy poczułem, że Bóg, sam Bóg zsyłał miCzytaj więcej
a

Opublikowano Marzec 18, 2016Przez a303W NWO

Ostateczny Porządek Świata (e-book)

Serdeczne podziękowania dla Oli Gordon za przetłumaczenie tej i wielu innych książek oraz za wieloletnie uzbrajanie rodaków w to, co w czasach powszechnego kłamstwa jest najważniejsze, w wiedzę. Redakcja Wolnej Polski. ŻYDOWSKA UTOPIA [1932] odkryta przez autora w nienotowanej żydowskiej kolekcji w bibliotece Uniwersytetu Teksas, to autentyczny i kompletny plan dominacji świata przez syjonistów. Pokazuje „ostateczny porządek społeczny”, który syjoniści zamierzają ustanowić po wykorzystaniu komunizmu, demokracji i III wojny światowej by zrealizować swoje cele. OSTATECZNY PORZĄDEK ŚWIATA to analiza „Żydowskiej utopii” ze zdjęciami i fragmentami oryginalnego tekstu. Kliknij, pobierz iCzytaj więcej
a
Komentarz: Protokoły Mędrców Syjonu do pobrania w naszej Bibliotece Narodowej. 8 maja 1920 roku gazeta The Times wyemitowała artykuł, który uszczegółowił program zaplanowany w Protokołach Mędrców Syjonu z ostrzeżeniem dla swoich czytelników. Autentyczność Protokołów jest nieistotna, często opisywane są jako fałszerstwo samych żydów, ale fałszerstwo czego? Ważne jest nie pochodzenie Protokołów, ale to co w nich zostało uszczegółowione i właściwie pasuje to świata, w jakim dzisiaj żyjemy. Jak Henry Ford raz powiedział: „Jedyne stwierdzenie, jakie mogę poczynić o Protokołach, to że wpasowują się do tego, co się dzieje. Mają oneCzytaj więcej
a
Poniższy tekst stanowi skrót z 24 Protokołów. W podsumowaniu trzeba było pominąć wiele rzeczy. Idee w nich wyrażone są autorstwa Żydów, nie mojego. Należy pamiętać, że Protokoły zostały napisane co najmniej 70 lat temu (tekst pochodzi z 1973 r./red), a sformułowano je wieki wcześniej. Protokół nr 1 Niniejszy Protokół przedstawia abecadło władzy politycznej. Dotyczy wszystkich tych naiwnych fantazji o demokracji, samostanowieniu, oraz innych iluzji, które czcimy od lat i przedstawia je jako zwykłe oszustwo. Protokół stwierdza, że wolność polityczna jest tylko ideą, która nigdy się nie spełni. Idea wolności możeCzytaj więcej