Najnowsze

promocja zboczeń Tag

a,1
Pełnomocnik rządu III RP Wojciech Kaczmarczyk podczas posiedzenia Rady Unii Europejskiej podpisał dokument zobowiązujący do zwalczania tzw. homofobii oraz promowania nieobyczajności na terytorium euroregionu Nadwiślańskiego. Informację na ten temat przekazał działacz pro-life Mariusz Dzierżawski. Dokument nałożył obowiązek „do podjęcia działań w celu zwalczania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową.” „Oznacza to, że rząd PiS, podobnie jak rząd PO, będzie wspierał przenikanie do szkół organizacji zajmujących się promocją zboczeń. Polskie dzieci będą narażone na spotkania z rozmaitymi seksedukatorami, którzy będą je przekonywać, że orientację seksualną można sobie wybrać według uznania, aCzytaj więcej