Najnowsze

profanacja Grobu Pańskiego Tag

a66

Opublikowano Listopad 21, 2016Przez a303W Apokalipsa

Przedziwne chmury i głosy nad Jerozolimą

Trudno jednoznacznie powiedzieć, czy na pewno nagranie nie jest jakąś podróbką, jednak wiele wskazuje na to, że takie wydarzenie rzeczywiście miało miejsce. Jeśli więc jest to prawda, to można to wiązać jedynie z dokonującą się w tym samym czasie, profanacją Grobu Bożego oraz zbliżającym się objawieniem, ukrytego jeszcze antychrysta. Bardzo możliwe, że jest to jakaś skromna próba urządzenia typu blue beam Admin. „Tajemnicze niebo nad Jerozolimą 1.10.2016” Za: http://wiadomosci.monasterujkowice.pl/?p=18057 Data publikacji: 22.11.2016Czytaj więcej
a88

Opublikowano Listopad 20, 2016Przez NSW Apokalipsa

Bluźnierstwo na Grobie Pańskim !

Panu Bogu nie podoba się ten naukowy rwetes… Przyrządy  naukowców w Grobie Pańskim zostały unieruchomione. Uwaga red. – Trzeba zapytać, co w największym Sanktuarium Prawosławia – Grobie Pańskim, robią naukowe przyrządy pomiarowe? A naukowcy, co chcą znaleźć i dlaczego to się robi? To oczywiste bluźnierstwo! I proszę zwrócić uwagę na sposób podawania wiadomości przez światowe media, w tym Interfax: „Naukowcy, badający miejsce DOMNIEMANEGO pogrzebania Chrystusa”. Co to oznacza „domniemanego”? Tj. słudzy Antychrysta celowo sieją wątpliwości do umysłów i serc wierzących. Niechaj zabroni im tego Pan Bóg! ____________________________________________________ INTERFAX. Naukowcy, badającyCzytaj więcej
a0

Opublikowano Listopad 10, 2016Przez a303W Apokalipsa

Eschatologiczny znak – otwarcie Grobu Pańskiego

Jak już jest wiadomo, w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie prowadzone są prace konserwatorskie. Restaurujący Grób Jezusa Chrystusa uczeni, usunęli marmurową płytę ochronną z kamienia na którym leżało ciało Chrystusa. Płyta ta była położona na Łożu Pogrzebowym Grobu Chrystusa w 1555 roku w celu ochrony świętości przed pielgrzymami, którzy próbowali odłupywać kawałki Grobu Chrystusa dla siebie i tym samym niszcząc go. Naukowcy, którzy usunęli marmurową płytę z Pogrzebowego Łoża Chrystusa, twierdzą, że głównym motywem ich prac jest pragnienie odrestaurowania świętości chrześcijańskiego świata. Mają oni także nadzieję na wyjaśnienie kwestii jakCzytaj więcej
a0

Opublikowano Listopad 8, 2016Przez NSW Apokalipsa

Profanacja GROBU BOŻEGO w Jerozolimie !!!

Drodzy Bracia i Siostry, z przerażeniem informujemy, że od ponad tygodnia dokonuje się PROFANACJA GROBU BOŻEGO w cerkwi Zmartwychstania Chrystusowego w Jerozolimie. Miejsce, gdzie po ukrzyżowaniu spoczywało umęczone i przeczyste Ciało Boga i Zbawcy naszego Jezusa Chrystusa; gdzie w niedzielny poranek  Chrystus zmartwychwstał, a od wielu wieków co roku schodzi Błahodatny Ogień, zostało właśnie rozwalone. Po najświętszym miejscu, do którego wszyscy szli z czcią na kolanach, depczą buciorami czortowi naukowcy, sprawdzając, czy “przekaz Chrześcijański” jest autentyczny. Na to bluźnierstwo, zezwolił pseudo-patriarcha Teofil, a razem z nim, przedstawiciele innych Cerkwi orazCzytaj więcej