prawosławni mnisi Tag

a6
Redakcja W-P otrzymała bolesną wiadomość o rozpoczęciu prześladowań prawosławnych mnichów z Ujkowic, którzy stali i stoją w Prawdzie Chrystusowej, i ostrzegają wszystkich wyznawców Jezusa Chrystusa o rozwijających się działaniach synagogi Szatana prowadzących do ustanowienia na Ziemi Królestwa Antychrysta. Prześladowania są tym boleśniejsze, że wychodzą z łona hierarchii prawosławnej, przynajmniej nominalnie prawosławnej. Módlmy się za naszych braci w Jezusie Chrystusie. W czasie wzmożonej walki duchowej – postów, – a tym bardziej gdy odbywa się ona w okresie Wielkiego Postu, zwiększają się iskuszenija(diabelskie zwodzenia i ataki). Takim nieoczekiwanym iszkuesznijem stała się decyzja (*) nieCzytaj więcej