powstania Tag

a
Świętowanie rocznic naszych narodowych tragedii, rozpisanych wg. starannie opracowanego  scenariusza, Powstania Kościuszki,  Powstania Listopadowego, Styczniowego czy w Warszawie, wymarszu I Kadrowej J.Piłsudskiego, stało się u nas obowiązkiem  całego Narodu – kto nie świętuje tych rocznic, jest jakby pół-Polakiem – odszczepieńcem niegodnym bliższej uwagi. Choć bezdennie głupi i dla Polski tragiczny to scenariusz ten jednak obowiązywał  on  zarówno w Polsce międzywojennej, … komunistycznej jak i dzisiejszej-demokratycznej. Zatraca się przy tym uwagę, że jest to scenariusz rozpisywany wg. żelaznego scenariusza: hasło do kolejnego zrywu  i wytoczenia krwi dają zawsze środowiska „niepodległościowo-patriotyczne”, uzurpująceCzytaj więcej
aauu

Opublikowano Wrzesień 1, 2014Przez JanW Ukraina

Ukraina – Polska , Donbass i Powstania Śląskie

Ukraina – Polska , Donbass i Powstania Śląskie. Wojna w Noworosji zaostrzyła i tak już trudne stosunki polsko-rosyjskie. Polskie władze postrzegają powstańców pospolitego ruszenia Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej jako separatystów co jest podyktowane logiką geopolityczną. Za główny swój problem w stosunkach z Rosją Polska uważała brak wystarczającej głębokości strategicznej czyli bliskości Rosji wobec granic państwa polskiego. We wszystkich czasach i epokach Polska starała się przesunąć te granice najdalej, jak to możliwe, na wschód. Właśnie dlatego liczba zwolenników niepodległości Ukrainy w Polsce była zawsze większa niż na samejCzytaj więcej