Najnowsze

polskie lobby przemysłowe Tag

Polska
Komentarz: Materiał od naszej elity gospodarczej, która robi oceny i lobbuje za podniesieniem z kolan polskiego przemysłu. Dziękujemy. 19 marca 2016 roku w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie odbyła się uroczystość  dwudziestej trzeciej rocznicy powstania  Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. W uroczystości wzięło udział trzech posłów na Sejm RP: Kornel Morawiecki – Marszałek Senior oraz Andrzej Smirnow i Artur Soboń – obaj reprezentujący Sejmową Komisję Obrony Narodowej, a ponadto Adam Fiszer – reprezentujący Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej i płk Witold Lewandowski-reprezentujący Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przy PrezydencieCzytaj więcej
a
Za poniższą relację wideo podziękowania dla Staszka, przyjaciela Wolnej Polski. Dokonania Polskiego Lobby Przemysłowego w ciągu roku (od marca 2015 do marca 2016 roku) 1. Posiedzenia Gremium Koordynacyjnego, zebrania komisji i zespołów problemowych 2. Opracowania, stanowiska, opinie i wnioski z konferencji PLP w sprawach systemowych lub branżowych 3. Ogólnopolskie konferencje zorganizowane wspólnie z innymi partnerami a. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Odtworzenie Wojsk Rakietowych w świetle modernizacji Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej” z udziałem polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego b. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Obrona powietrzna w systemie bezpieczeństwa państwa. Współczesne wyzwaniaCzytaj więcej
a

Opublikowano Listopad 24, 2015Przez a303W Polska

Odtworzenie Wojsk Rakietowych – Konf. Naukowa WAT

Wojskowa Akademia Techniczna i Polskie Lobby Przemysłowe wspólnie z Akademią Obrony Narodowej, Akademią Marynarki Wojennej, Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych, Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych i Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia, zorganizowała Ogólnopolską Konferencję Naukową p.t. „Odtworzenie Wojsk Rakietowych w świetle modernizacji SZ RP z udziałem polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego”. Konferencja odbyła się 18 listopada w Warszawie w Wojskowej Akademii Technicznej (Kino WAT) przy ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego.Czytaj więcej
a

Opublikowano Listopad 21, 2015Przez a303W Polska

Konferencja Naukowa pt. Odtworzenie Wojsk Rakietowych

Wojskowa Akademia Techniczna oraz Polskie Lobby Przemysłowe wspólnie z Akademią Obrony Narodowej, Akademią Marynarki Wojennej, Wyższą Szkoła Oficerską Sił Powietrznych, Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych i Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia, zorganizowały Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. Odtworzenie Wojsk Rakietowych w Świetle Modernizacji SZ RP z udziałem Polskiego Przemysłu Obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego. Konferencja odbyła się 18 listopada w Warszawie w Wojskowej Akademii Technicznej (kino WAT), przy ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 25a. Więcej w pokazie filmowo-zdjęciowym, który wykonałem ze zrobionych tam zdjęć.Czytaj więcej
a
Warszawa, dnia 23.09.2015 Pani Maria Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju Szanowna Pani Minister Niniejszym, działając na podstawie normy z art. 31 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 267, ze zm.; zwana dalej: k.p.a.) w związku 18 ust. 2 ustawy o ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1160, ze zm.; dalej „UPKP”) wnoszę o dopuszczenie nas do toczącego się postępowania w sprawieCzytaj więcej
a
W Warszawskiej Szkole Zarządzania-Szkole Wyższej w Warszawie w dniu 25 czerwca 2015 r., odbyło się drugie spotkanie w ramach wznowionych prac – powołanego przez Polskie Lobby Przemysłowe – Konwersatorium „O lepszą Polskę”, których celem jest opracowanie trzeciej części Raportu pt. „Globalny kryzys finansowo-gospodarczy a groźba wybuchu dużego konfliktu zbrojnego”. Podczas spotkania mgr Stanisław Adamczyk-członek Klubu Inteligencji Polskiej zreferował temat: „Chiny a globalny kryzys finansowo-gospodarczy”. Po jego wystąpieniu odbyła się dyskusja…Czytaj więcej
a
Komentarz: Warto posłuchać wypowiedzi polskiej elity ekonomicznej (głośniej od połowy wideo). Relacja ze wznowienia prac – powołanego przez Polskie Lobby Przemysłowe – Konwersatorium „O LEPSZĄ POLSKĘ”. Celem wznowionych prac jest opracowanie trzeciego Raportu pt. „Obecny etap globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego a groźba wybuchu dużego konfliktu zbrojnego” Pierwsze spotkanie z trzeciego cyklu spotkań odbyło się 27 maja 2015 r., w Warszawskiej Szkole Zarządzania – Szkole Wyższej. Diagnozę obecnego etapu globalnego kryzysu, jego symptomy i scenariusze jego rozwoju przedstawił dr hab. Zbigniew Klimiuk. Po jego wystąpieniu miała miejsce dyskusja. Obrady prowadził prof. nadzw.Czytaj więcej
a
Andrzej Słotwiński                                                                                       Świdnik.14.03.2015 r. Przedstawiciel Załogi w Radzie Nadzorczej „PZL-Świdnik” S.A. andrzej.slotwinski@agustawestland.com.pl tel: 513 270 095 „PZL-Świdnik” S.A. Al. Lotników Polskich-1 21-045-Świdnik APEL PRZEDSTAWICIELA ZAŁOGI „BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA = POLSKA RACJA STANU = SUWERENNOŚĆ = MIEJSCA PRACY = „PZL-ŚWIDNIK” S.A. GRUPA AGUSTAWESTLAND” „Polska racja stanu w dziedzinie suwerenności i obronności kraju powinna polegać na utrzymaniu i rozwoju własnego przemysłu zbrojeniowego i lotniczego, jako podstawy potencjału obronnego kraju, a wyposażenie armii w swej zasadniczej części winno pochodzić z produkcji krajowej. Potrzebna jest spokojna i odpowiedzialna polityka obronna oparta na związku pomiędzy nowoczesnościąCzytaj więcej