Najnowsze

polska gospodarka Tag

a

Opublikowano Styczeń 18, 2015Przez a303W Polska

Ustrojowe możliwości pobudzenia gospodarki polskiej

Referat wygłoszony na spotkaniu patriotycznym zorganizowanym przez Pana Adama Bednarczyka w dn. 17 stycznia 2015 r. w Warszawie. Szanowni Państwo Tradycyjne, XIX-wieczne pojmowanie szans dla gospodarki każe nam ich poszukiwać w obrębie bogactw naturalnych. Pamiętamy euforię związaną z zasobami gazu łupkowego. Nie przeczę, że są to czynniki ważne, ale czy najważniejsze? Polska nie ma powodów do narzekania. Jesteśmy przez naturę zaopatrzeni szczodrze. Jednak nie ustrzegło to nas ani przed powszechną biedą, ani przed wyludnianiem się kraju. Nasze bogactwa naturalnie nie zostały przekute na życie godne, nie mówiąc już o życiuCzytaj więcej