płacz Tag

Opublikowano Sierpień 4, 2013Przez JanW Apokalipsa

Bóg płacze, bo zawinił żydom

Jako Bluźnią przeciwko Maiestatowi Bożemu.  (fragment) 8. Pąn Bóg niżli świat stworzył, aby prożnuiąc nie stał się gnuśnym, Cwiczył sye ustawicznie, buduiąc rozmaithe światy, które ubudowawszy wnet zasye psował, y zasye znowu budował: aże sye nauczył tego świata, który teraz iest, zbu­dować. 9. Pan Bóg całe trzy godziny na każdy dzień rano czyta Żydowski Zakon. 10.    Moyzesz iednego czasu wstąpiwszy do nieba, nalazł pana Boga pisząc, Accenty, na piśmie świętym. 11.    Pan Bóg pirwszego dnia nastania ksyężyca Wrze­śnia sądzi wszytek świat, a potym przez dziesięć dni tegoż ksyężyca udaye syęCzytaj więcej