Najnowsze

Paweł Soroka Tag

a
Warszawa, dnia 23.09.2015 Pani Maria Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju Szanowna Pani Minister Niniejszym, działając na podstawie normy z art. 31 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 267, ze zm.; zwana dalej: k.p.a.) w związku 18 ust. 2 ustawy o ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1160, ze zm.; dalej „UPKP”) wnoszę o dopuszczenie nas do toczącego się postępowania w sprawieCzytaj więcej