Najnowsze

papiestwo Tag

pieta
Ponieważ w dzisiejszych czasach znajomość podstawowych prawd wiary katolickiej uległa całkowitemu zatarciu, co nie stało się samo z siebie, ale w wyniku żydowskiego spisku przeciw Kościołowi, postanowiliśmy w tym materiale przypomnieć pewne kwestie które dla każdego Polaka i katolika jeszcze 60 lat temu były oczywiste. Dzisiaj niestety jest tak, iż każdy kto te podstawowe kwestie podnosi nazywany jest wariatem, a każdy kto w nie wierzy nazwany jest wariantem totalnym. Aby tekstu zbyt nie rozwlekać ograniczyliśmy się tylko do pewnych aspektów wiary.  Kto jest chrześcijaninem? Katechizm Kościoła naucza, że chrześcijaninem jestCzytaj więcej
pyramid_back
Papiestwo i masoneria to dwie potęgi działające na świecie, a każda z nich usiłuje nad nim zapanować. Rezultat toczącej się między nimi walki ma w obecnej chwili najwyższą doniosłość, gdyż stajemy nie tylko na rozstajnych drogach historii, lecz także wobec radykalnej transformacji samej ludzkości. Albo rzymski katolicyzm wyniesie nas znowu do poziomu cywilizacji chrześcijańskiej albo żydomasoneria ściągnie nas na ścieżkę barbarzyństwa i dekadenckiego pogaństwa. Cały świat balansuje między chrześcijaństwem a pogaństwem. 8 grudnia 1892 roku, papież Leon XIII napisał do włoskiej hierarchii: „Konieczne jest zwalczanie masonerii tym orężem boskiej wiary,Czytaj więcej