palenie kukły Tag

a
Komentarz: Prosimy o rozpowszechnianie informacji przez alternatywne media oraz przez wszystkie Czytelniczki i wszystkich Czytelników W-P, którym leży na sercu nasze wspólne dobro. Redakcja. W ramach wsparcia, które chcemy okazać Piotrowi, palimy NEUTRALNE!! kukły, które nie mają prawa nikomu kojarzyć się z jakąkolwiek narodowością, wyznaniem, płcią, orientacją seksualną etc. Ten happening jest wyrazem solidarności!!, a nie nienawiści do kogokolwiek. Podkreślamy to wyraźnie, ponieważ wbrew pozorom nie dla każdego jest to zrozumiałe. Cała Polska pali kukły. Wszystkich nas nie pozamykacie! Warszawa Warszawa 03.12.2016 rok godz. 17:00 Plac Zamkowy przy Kolumnie ZygmuntaCzytaj więcej