Najnowsze

ofiary z dzieci Tag

a
Jak omówiłem w poprzednim artykule, współcześni tzw. „Żydzi” pochodzą od ludu znanego jako Kananejczycy, którzy w czasach starożytnych mieszkali we współczesnej Palestynie. Kananejczycy czcili pogańskiego boga o imieniu „Moloch”- do którego praktykowali składanie ofiar z dzieci. Kananejczycy także praktykowali jedzenie ludzkiego mięsa jako część ich rytuałów okultystycznych. Słowo „kanibalizm” pochodzi od „Kanaan” i demona boga „Baal,” innego z kananejskich bożków. Żydzi – zgodnie z ich satanistyczną religią zakorzenioną w okultyzmie babilońskim – nadal przez wieki praktykowali składanie w ofierze dzieci. W średniowiecznej Europie, były powszechne doniesienia o żydowskich ofiarach rytualnychCzytaj więcej