oddziały karne Tag

a
Blogger i politolog El Murid podał szokującą informację o tym, że podobno w charkowskim szpitalu znajduje się 23 ukraińskich desantowców, którzy zostali wykastrowani przez powstańców Noworosji, dowodzonych przez Igora Bezlera (pseudonim „Bies”). Według wersji bloggera, który otrzymał tę informację, kilku wziętych do niewoli żołnierzy z ukraińskiego oddziału karnego okazało się zamieszanych w gwałt zbiorowy. Jednak na przesłuchaniu wskazać winnych nie chcieli. „Na pytanie: „Kto?” – był brak odpowiedzi. Zdradzić towarzysza – to nie jest zgodne z zasadami braterstwa wojskowego, dlatego i milczeli” – pisze El Murid. Po tym żołnierzom zostałCzytaj więcej