obrazy Matki Bożej Tag

profanacja kościoła w Polsce

Opublikowano Marzec 3, 2016Przez a303W Polska

Profanacja sztuki sakralnej w Polsce

Komentarz: Podziękowania dla anonimowych Twórców za przysłanie materiału wideo na redakcyjną pocztę. Autorzy filmu rezygnują z wszelkich praw autorskich. Film może być bez ograniczeń, bezpłatnie kopiowany, pokazywany publicznie i w środkach masowego przekazu także w internecie.Czytaj więcej