obóz Tag

a
1 grudnia 1942 roku na wyodrębnionym terenie żydowskiego getta w Łodzi (Litzmannstadt Ghetto) utworzono obóz dla polskich dzieci i młodzieży. Więziono w nim ok. 12 tys. małych Polaków, spośród których końca wojny dożyło zaledwie ok. 900. Z powodu wycieńczenia i chorób większość z nich niedługo po wyzwoleniu zmarła. Pierwsi więźniowie przybyli do Polen-Jugendverwahrlager 11 grudnia 1942 roku. Obóz funkcjonował do końca okupacji niemieckiej w Łodzi, czyli do 19 stycznia 1945 roku. Znany był też jako obóz przy ul. Przemysłowej (Gewerbestrasse) – od nazwy ulicy, przy której znajdowała się jego brama głównaCzytaj więcej
a
Mój ukochany Ojciec Zenon Gawroński był jednym z więźniów tego piekła w Polsce stworzonego przez dzieci szatana / Ew. Św. Jana 8: 44 /. Pochodzenie społeczne z urzędu klasyfikowało Go jako « bandytę » i wroga judeo-satanistów. Poszedłem jego śladami i tak jak On swego czasu bronił Krzyża w Nowej Hucie, tak i mnie przypadł również zaszczyt obrony Krzyża na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, a do śmierci będę bronił Naszej 10 000 letniej egzystencji rodzinnej jako Polaków w Polsce. Doktryny cywilizacyjne i nazewnictwo zmieniają się kilkakrotnie w czasie naszego życia ale prawdaCzytaj więcej