Nilus Tag

a
Początki syjo-mamonizmu można prześledzić aż do dekadenckiej, faryzejskiej Jerozolimy i Izraela  w czasach Jezusa i Jego uczniów. „Najlepsze rezultaty osiąga się przemocą i terroryzmem. Wolność prasy, prawo do stowarzyszeń, wolność sumienia, zasada głosowania i wiele innych muszą na zawsze zniknąć z ludzkiej pamięci”. Protokoły Mędrców Syjonu „Klęczałem przez ponad pół godziny… Powiedziałem mu o swoich smutkach, otworzyłem przed nim całą grzeszną duszę… wszystko w moim sercu leżało jak ciężki kamień… Po raz pierwszy z łaski Boga całą duszą doświadczyłem skruchy… Po raz pierwszy poczułem, że Bóg, sam Bóg zsyłał miCzytaj więcej
a
Protokoły Mędrców Syjonu od lat wzbudzają kontrowersje, jakie wynikają z powierzchownej wiedzy, którą posiadamy o tym dziele. Nesta Webster dokonuje tutaj wszechstronnej analizy źródeł ich powstania. Protokoły – ich analiza oraz możliwe źródło pochodzenia we fragmencie książki pt. „Tajne stowarzyszenia i ruchy wywrotowe” Część II dodatku zatytułowana THE „PROTOCOLS” OF THE ELDERS OF ZION Wbrew twierdzeniom niektórych autorów, nigdy nie twierdziłam o swoim przekonaniu co do autentyczności Protokołów, ale zawsze traktowałam je jako całkowicie otwartą kwestię.(867) Jedyną opinię, do jakiej jestem przekonana po ich lekturze, mogę określić w ten sposób:Czytaj więcej