niepodległość Polski Tag

1374119_454160044699448_639505917_n

Opublikowano Październik 31, 2013Przez a303W Informacje oraz publicystyka z Polski

Święto Narodowe 11 listopada

Przeszło tysiącletnia historia państwa polskiego obfitowała w wiele wydarzeń natury politycznej, społecznej i gospodarczej. Były okresy wzlotów i upadków, lecz najbardziej tragiczny był koniec osiemnastego wieku. Trzej zaborcy Polski – Rosja, Prusy i Austria, korzystając z osłabienia naszego kraju, podzielili naszą ziemię między siebie, wprowadzając własne rządy. Katastrofa rozbiorów i utrata państwowości nie załamała jednak narodu polskiego. Wola przetrwania i uparte dążenie do niepodległości stały się podstawą do odrodzenia wolnej Polski. Naród pozbawiony własnego państwa, rozdarty przez zaborców i intensywnie wynaradawiany, zachował mimo tych działań jedność i tożsamość Polaków. TenCzytaj więcej