Nawalny Tag

8HRGu1D9u5TbQ9lTcrxuh5oHA4bKiBg3OZssroc2q208UGtPmHNm2y5SF8t7CancYK9iHURSBjjF8ADJ_3WDrmocodm3nGYoOC6u5u_UMCVhe64oM-L85vi9wOL-3QtkrrKF4FqjEEgH1k0oXXhMroirlLDt56VGljX4eoiyTcQ

Opublikowano Listopad 8, 2017Przez bezmetkiW Rosja

Wolno Mielą Młyny Historii I Dojrzewają Grona Gniewu

W  cook-book’u rewolucjonisty, nie może zabraknąć takich igrediencji jak: konflikty zbrojne, rozwarstwienie spłeczne, ideologia, religia, rasa, elita władzy versus naród, rywalizacja o władze, konflikty etniczne. Rewolucja wymaga konfliktu, gniewu, pieniędzy i krwi… Dużo krwi; krwi przelanej, krwi sprawczej i krwi – kapitału zakładowego…. Każdy młynarz, monter instalacji gazowych, górnik, dywersant – wie, że neutralne na pozór substancje, jak pył węglowy, cement, pyły skrobiowe – zmieszane z innymi, w odpowiednich proporcjach, np. z powietrzem, tworzą mieszaniny wybuchowe.      Wystarczy,  zapałka, nedopałek, elektryczność statyczna, zatarcie na pasie transmisyjnym, iskra… Zagrożenia przemysłowe zostały rozpoznane,Czytaj więcej
1410617216_1-raspute

Opublikowano Wrzesień 11, 2017Przez bezmetkiW Rosja

Rosja na Rozdrożu

Ostatnie wydarzenia pokazują, że Kraj po raz kolejny, znalazł się na rozdrożu. Przed nami trzy drogi:  – liberalno-pro zachodnia, zapewne z Nawalnym na czele,  -prawosławno-feudalna, z bezwarunkowo – Putinem na czele, – i droga powrotu w przyszłość, gdzie ekonomia kraju będzie pracować na korzyść narodu i gdzie władza będzie należeć do narodu. Droga Nawalnego*1 – to droga ostatecznego przekształcenia Rosji w przydatek Zachodu skutkujący ekonomiczną i demograficzną degradacją.To droga obecnej Pribałtyki (Прибалтики) i Ukrainy. W konsekwencji – ślepy zaułek i wymieranie. Droga Putina -to powrót Rosji w położenie między RewolucjąCzytaj więcej
aa,7

Opublikowano Styczeń 1, 2015Przez JanW Rosja

Rosja – Nawalny to żydowski projekt i wróg Rosji

Rosja – Nawalny to żydowski projekt i wróg Rosji. Nawalny uczestniczył na Yale University w kursie „Przywódcy świata”, który to kurs został opracowany i któremu to szefował żyd Richard Levin (Levin z najwyższej kasty żydowskiej Levitów, to jest z 13 gałęzi rodu izraelskiego). On to stał się nowym guru dla Alieksieja Nawalnego, który pochłaniał każde jego słowo. Na temat samego Richarda Levin’a można całkiem pewnie powiedzieć to, że jest on synem żydowsko-amerykańskiej pary. Że zrobił zawrotną karierę i w ciągu 8 lat został w 1982 roku, , zaczynając od zwykłegoCzytaj więcej