narutowicz Tag

a
Okoliczności zamordowania Gabriela Narutowicza przez śp. Eligiusza Niewiadomskiego. Obrazek 31 stycznia 1923 r., na stokach cytadeli warszawskiej, na mocy wyroku sądowego stracony został śp. Eligiusz Niewiadomski. Jego ostatnie wypowiedziane słowa to: „Ginę za Polskę, którą gubi Piłsudski!”. W tym właśnie zdaniu odnajdujemy cały sens zamachu na prezydenta Gabriela Narutowicza, jakiego dopuścił się właśnie Niewiadomski ratował Polskę, którą gubił Piłsudski. Konstytucja marcowa uchwalona w Polsce w 1921 r. wprowadzała w kraju nowy urząd, a mianowicie urząd prezydenta RP. Ówcześnie ustanowione prawo w odróżnieniu od obecnie funkcjonującego zakładało, że prezydent miał byćCzytaj więcej