nacjonaliści Tag

fra1
We Francji nie ustają państwowe represje wobec nacjonalistów. 24 lipca władze zdelegalizowały kolejne dwie nacjonalistyczne organizacje, oskarżając je o “ekstremizm” oraz “propagowanie nienawiści i negacjonizmu”. Po delegalizacji Trzeciej Drogi (fr. Troisième Voie), Młodzieży Narodowo-Rewolucyjnej (Jeunes Nationalistes Révolutionnaires, JNR) i stowarzyszenia Pragnienie Marzeń (Envie de rêver), francuskie MSW obrało na cel kolejne dwa narodowe ugrupowania: Dzieło Francuskie (L’Oeuvre francaise) oraz Nacjonalistyczną Młodzież (Jeunesses nationalistes). Informację o wydanym zakazie działalności obydwu ugrupowań podano do publicznej wiadomości za pośrednictwem Manuela Vallsa, ministra spraw wewnętrznych. Władze podpierają swoje działania rzekomym związkiem wszystkich wymienionych wyżej grup ze śmierciąCzytaj więcej