msza Tag

ag
Nowa ” msza ” ohydą spustoszenia…versus Księga Machabejska i Księga Daniela Kościół zawsze walczył ze swoim największym wrogiem, diabłem. Dzisiaj już nie walczy, dlatego tyle zła na ziemi. — Czy jest to oznaka czasów ostatnich? — Niewątpliwie tak, jeśli się zapozna z tekstem, który przytaczam. Nowa msza jest ohydą spustoszenia, a czwarty papież po SW II jest paralelny z czwartym fałszywym arcykapłanem z czasów spustoszenia w księdze Machabejskiej. Michał Dimond, O.S.B., Piotr Dimond, O.S.B. Anonimowy uczony biblista Niedawne wydarzenia — włączając oniemienie Jana Pawła II, tak, że nie mógł powiedzieć aniCzytaj więcej