msz Tag

a
Niedawno Minister Spraw Zagranicznych wydał zarządzenie w którym ustanawia Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw kontaktów z diasporą żydowską. Według wspomnianego zarządzenia do zadań Pełnomocnika należy: 1)   prowadzenie działań na rzecz rozwoju relacji polsko-żydowskich; w tym zakresie Pełnomocnik współdziała z departamentem właściwym do spraw promocji Polski za granicą oraz Departamentem Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą; 2)   utrzymywanie i intensyfikacja kontaktów z organizacjami i instytucjami reprezentującymi polską oraz światową społeczność żydowską; 3)   utrzymywanie i intensyfikacja kontaktów z izraelskimi instytucjami państwowymi i pozarządowymi, działającymi w sferze kompetencji Pełnomocnika; 4)   współdziałanie z innymi instytucjami na rzeczCzytaj więcej