mord na Jezusie Tag

a
Żydzi zabili Pana Jezusa i proroków, i nas także prześladowali. A nie podobają się oni Bogu i sprzeciwiają się wszystkim ludziom. Zabraniają nam przemawiać do pogan celem zbawienia ich; tak dopełniają zawsze miary swych grzechów. Ale przyszedł na nich ostateczny gniew Boży.  ~ 1 Tes 2: 15-16 Przechodząc rano, ujrzeli drzewo figowe uschłe od korzeni. Wtedy Piotr przypomniał sobie i rzekł do Niego: „Rabbi, patrz, drzewo figowe, któreś przeklął, uschło”. Marek 11: 20-21 Żydzi nie są już przez Boga „wybranym narodem”. Katolicy są, bo Chrystus jest Nowym i jedynym Prawem,Czytaj więcej