Najnowsze

miszna Tag

a

Opublikowano Wrzesień 8, 2014Przez a303W Syjonizm i jego zagrożenia

Wyjaśnienie o Żydach i judaizmie

Istnieje wiele niejasności w definicjach dotyczących Żydów, judaizmu, syjonizmu i Izraela. Wyczuwam, że jest to zmętniane celowo. Jest zamglony, mroczny wymiar definicji Żyda. W tym artykule spróbuję wyjaśnić te definicje w oparciu o logikę i rozum. Czym są Tora i Talmud? – Zbiorem rabinicznych / podżegających do wojny dokumentów. Twierdzenie, że Torę napisał bóg stworzyciel jest absurdalne – jaki bóg stworzyciel pisze o zniszczeniu? Jeśli Talmud jest rzekomo napisany przez rabinów, to dlaczego napisany przez rabinów dokument zastępuje wszechwiedzące, napisane przez boga dokumenty? To nie może być prawdą. Ale sensowneCzytaj więcej
a
Fragment książki Izraela Shahaka pt: „Żydowskie dzieje i religia. Żydzi i goje – XXX wieków historii”. W rozdziale III wyjaśniałem, że halacha, to znaczy zbiór przepisów prawnych judaizmu klasycznego – stosowany w praktyce przez wszystkich żydów od początku wieku IX do końca XVIII i zachowany do dzisiaj w formie judaizmu ortodoksyjnego – opiera się zasadniczo na Talmudzie Babilońskim. Jednakże ze względu na ogromną złożoność dysput prawnych zapisanych w Talmudzie konieczne było stworzenie prostszej i łatwiejszej w korzystaniu kodyfikacji prawa talmudycznego. Zadania tego podjęły się kolejne pokolenia uczonych rabinów. Niektóre zCzytaj więcej