mistyfikacja opozycji Tag

aa
Konstytucja RP Art. 1. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Art. 2. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Art. 3. Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym. Art. 4. 1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. 2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. Naród polski ma prawo i obowiązek odwołać prezydenta, jeśli nie spełnia obietnic, postulatów i żądań wyborców – i postawić go przed Trybunałem Konstytucyjnym. Banki Wg Konstytucji – Art. 227 – tylko Narodowy Bank Polski może emitować kredyt i pieniądz –Czytaj więcej