Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej Tag

Komentarz: Redakcja SS przytacza tę informację jako jeszcze jeden dowód na zbrodniczą działalność szajki kremlowskiej dążącej wszelkimi siłami i metodami do rozbrojenia narodu rosyjskiego i odebrania mu możliwości oporu obecnym okupantom spod znaku heksagramu. W tych strasznych czasach budowy New World Order żaden patriota swojego kraju i obrońca swojego narodu nie tylko nie wyzbywa się nawet jednej sztuki broni, nawet kos i wideł, ale wszystkimi siłami dąży do wzmocnienia Sił Zbrojnych swojego narodu. Działania przeciwne świadczą o jawnej zdradzie i dotyczy to „legendarnego”, medialnego Putina, w rzeczywistości zabójcy, ze swojąCzytaj więcej