ministerstwo kultury Tag

a
Mnicha – ascetę Siergija Radoneżskiego, czczonego przez Rosyjską Cerkiew Prawosławną jako świętego, w Kijowie uznano za podejrzanego i nie odpowiedniego do aktualnej polityki państwowej kształtowania jednolitej przestrzeni humanitarnej Ukrainy. Poinformował o tym na odbywającym się w Kijowie okrągłym stole „Agresja psychologiczna w anty-ukraińskiej wojnie informacyjnej” – czołowy pracownik naukowy Narodowego Kijowsko-Pieczerskiego Historycznego i Kulturowego Rezerwatu Władimir Omelczuk, który w swoim wystąpieniu wyraził oburzenie z powodu wydarzeń, zachodzących na terenie Ławry. „Okresowo przeprowadza się różne procesje tzw. bractw prawosławnych z portretami rosyjskich imperatorów i Putina, – oburza się pracownik Rezerwatu. –Czytaj więcej