Mikołaj II Tag

a
Jim Rickards: W 2017 jest setna rocznica #Fatima i #RussianRevolution. Badacze obu rozumieją ten związek. Przed nami ciekawy rok. Portal Russia Analyst ponownie zamieścił artykuł na ten temat prawosławnego duchownego piszącego dla (nie istniejącego?) portalu Orthodox England (Prawosławna Anglia), z Pravmir.com – poniżej. Wkrótce Russia Analyst napisze więcej prawdy o tym co historyk-renegat z Instytutu Hoovera, Anthony Sutton, uznał za finansowaną przez  Wall Street i City of London rewolucję bolszewicką, która była warunkiem koniecznym dla dialektycznie / okultystycznie napędzanej Trzeciej Rzeszy, też finansowanej przez City i Wall Street, w Niemczech.Czytaj więcej
car1

Opublikowano Lipiec 21, 2013Przez JanW NWO, Rosja

Cara Rosji zamordowano w celach rytualnych

Ktokolwiek opisywał hołd cara Rosji w Rzeczypospolitej mógł się spodziewać, że Rosja zażąda spalenia dzieła i głowy piszącego, jako forma zadośćuczynienia zniewagi carskiego majestatu Rosji. W komunistycznej Polsce zacierano starannie pamięć o polskich zwycięstwach nad Moskwą z pierwszych dziesięcioleci XVII w. Pisano o tym mało, w telewizji tematu nigdy nie poruszano, nie prowadzono nad nim badań naukowych. Odbicie Kremla z polskich rąk w 1612 r. jest dziś w Rosji świętowane jako Dzień Jedności Narodowej. Te wydarzenia wyniosły na tron carów Rosji dynastię Romanowów cesarzy rządzących Rosją od 1613 do 1917 roku, a mianowicie do czasu rewolucji żydów chazarskich, którzy poCzytaj więcej