martyrologia Polaków Tag

aa
Polsko -Polonijne Zgromadzenie                   Warszawa 23 maj 2014 Niepodległościowe Piętnaście milionów zamordowanych Polaków na terenach byłego ZSRR. Rozpoczęto pracę nad tłumaczeniem dziewięciotomowego opracowania dotyczącego wymordowania około piętnastu milionów Polaków na terenach należących do byłego ZSRR w latach 1919 do 1953 roku. Opracowanie to zostało dokonane za wiedzą i pozwoleniem Prezydenta Federacji Rosyjskiej – Władimira Władimirowicza Putina. Według mojego tłumaczenia tytuł tego opracowania brzmi: “Martyrologia Polaków w północnej i zachodniej części Rosji 1919 -1953″. Z tytułu wynikałoby, że dotyczy tylko części dokonanych mordów na Polakach na terenie Rosji. Autorzy uzyskali dostęp doCzytaj więcej