Marks Tag

a
Protokoły Mędrców Syjonu od lat wzbudzają kontrowersje, jakie wynikają z powierzchownej wiedzy, którą posiadamy o tym dziele. Nesta Webster dokonuje tutaj wszechstronnej analizy źródeł ich powstania. Protokoły – ich analiza oraz możliwe źródło pochodzenia we fragmencie książki pt. „Tajne stowarzyszenia i ruchy wywrotowe” Część II dodatku zatytułowana THE „PROTOCOLS” OF THE ELDERS OF ZION Wbrew twierdzeniom niektórych autorów, nigdy nie twierdziłam o swoim przekonaniu co do autentyczności Protokołów, ale zawsze traktowałam je jako całkowicie otwartą kwestię.(867) Jedyną opinię, do jakiej jestem przekonana po ich lekturze, mogę określić w ten sposób:Czytaj więcej
2

Opublikowano Listopad 13, 2013Przez polonuskaW Polska

O strasznych planach Żydów – ks.prof.hab Jerzy Bajda

Metoda walki dywersyjnej, droga podstępu, rozkładu wewnętrznego, maskowania istotnych celów została z całą precyzją zastosowana przez Hitlera, a także bolszewików, w ogóle socjalistów. Rewolucja ustrojowa… ustrojona w barwy mesjanizmu światowego wiąże się w szczególny sposób z epoką „Manifestu komunistycznego”. Element mesjanizmu pochodzi oczywiście z judaizmu, ale w mistyce rosyjskiej znalazł podatny grunt dla zaszczepienia i rozwoju. Oczywiście już masoneria w wieku XIX planowała zlikwidowanie państw narodowych i stworzenie w dalszym planie rządu światowego. Henryk Pająk w książce „Dwa wieki polskiej Golgoty” przytacza interesujący list rabina Barucha Levi do Karola Marksa.Czytaj więcej