Ługańsk Tag

Äèðåêòîð Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû áåçîïàñíîñòè ÐÔ Í.Ïàòðóøåâ
Patruszew jest za „olaniem” Noworosji. Czy wyraził on opinię całego Kremla? Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Rosji, Nikołaj Patruszew, uważa, że obwody doniecki i ługański powinny pozostać w składzie Ukrainy. Podkreślił on także, że rozwiązanie kryzysu ukraińskiego zależy od USA. „Obwody ługański i doniecki, jak uważamy, powinny pozostać w składzie Ukrainy” – powiedział Patruszew. „Jeżeli USA podejmą odpowiednie środki i zechcą znormalizować sytuację to ona będzie znormalizowana, jeżeli one nie zechcą tego to ta sytuacja potrwa długo” – dodał sekretarz Rady Bezpieczeństwa. On także doprecyzował, że celem zachodnich sankcji jest zmiana przywództwaCzytaj więcej
a22

Opublikowano Lipiec 4, 2015Przez JanW Ukraina

Co po Noworosji ?

Wojna w Donbasie jest już skończona. Oczywiście, wzdłuż linii frontu nadal rozbrzmiewają strzały i wybuchy, od pocisków wciąż giną żołnierze i cywile, i może to trwać jeszcze długo, ale w sensie politycznym konflikt się skończył. Przeszedł w stadium stacjonarnego, powolnego wykrwawiania i taki stan, tzw. wojny pełzającej, bez żadnych wyraźnych rozstrzygnięć, będzie się przeciągać, dopóki blok zachodni i Moskwa nie zawrą „zgniłego kompromisu”. Wydawałoby się, iż nie jest on tak odległy, jak twierdzą media. Petro Poroszenko odgraża się głośno, że prowadzi wojnę z Putinem, jednak fabryki Poroszenki zlokalizowane w RosjiCzytaj więcej
a

Opublikowano Maj 27, 2015Przez JanW Ukraina

Alieksiej Mozgowoj : Niezgorzej w maju umrzeć

Ostatni apel dowódcy Brygady „Prizrak”  Alieksieja Mozgowoja – „Czy w narodzie odrodzi się pragnienie człowieczeństwa czy żłób nam bardziej odpowiada?” Przez te lata wychowywano nas różnie…Ale to co jest najbardziej obrzydliwe, to co zdołali w nas zaszczepić, to jest takie myślenie, że: „My niczego nie zdołamy zmienić”, „I tak za nas to załatwią”, „Nas to nie dotyczy”, „Tak czy owak za nas o wszystkim zdecydują”. Ale to jest połowa nieszczęścia… Skrajnym stadium zbydlęcenia jest sytuacja kiedy zamiast pomocy drugiemu w nieszczęściu, cieszymy się z tego, że to nieszczęście nas nieCzytaj więcej
a,1
Nadeszła bolesna wiadomość z Ługańskiej Republiki Ludowej, zamordowano bohatera ługańskiego powstania, dowódcę Brygady „Prizrak”, rdzennego, od pokoleń, kozaka, Alieksieja B. Mozgowoja, który zginął ze swoimi towarzyszami broni w wyniku zamachu na jego życie w dniu 23.05.2015. Było już wcześniej kilka zamachów na niego. Bohaterowi stale grozili nie tylko dywersanci banderowskiego reżimu z Kijowa. Nienawidziły go oligarchiczne klany Ukrainy, Donbasu i ich wspólnicy z Rosji. Im nie pasowało jego jawnie krytyczne stanowisko w stosunku do tychże klanów. Chociaż w morderstwie brała, rzekomo, udział jakaś grupa dywersyjna kijowskich władz to sprowadzili jąCzytaj więcej
a,1
Co straciliśmy „dzięki” polityce Kremla. Striełkow: Rok temu mogliśmy zdusić juntę jak wesz. Rok temu Rosja mogła bez szczególnego wysiłku rozprawić się z nielegalną władzą w Kijowie. Tym bardziej, że tego oczekiwał nie tylko Donieck i Ługansk. Jednakże robota na tym kierunku została kompletnie zawalona. Ludzie odpowiedzialni za tę klęskę w dalszym ciągu ją podtrzymują. Zwraca na to uwagę były szef pospolitego ruszenia Donbasu i były minister obrony Donieckiej Republiki Ludowej, Igor Striełkow. „Ukraińscy dowódcy wiosną ubiegłego roku oczekiwali wprowadzenia wojsk rosyjskich i oświadczali, że nie będą walczyć przeciwko Rosji.Czytaj więcej
a55
Dowódca Brygady „Prizrak”, Alieksiej Mozgowoj, podstępnie zamordowany ale nasza walka będzie trwała. 24.05.2015 – Oświadczenie powstańca Noworosji o pseudonimie „Sycz”. „Według doniesień mediów i danych, które uzyskałem od towarzyszy broni, zdarzyła się tragedia! Zginął dowódca Brygady „Prizrak”, Alieksiej Mozgowoj! Zamordowała go nikczemna grupa dywersyjno-wywiadowcza. Razem z nim zginęła ochrona i jego sekretarka prasowa. Na temat tego mordu, tak na Ukrainie jak i w mediach, rozpoczęły się spekulacje odnośnie likwidacji Noworosji, niektórzy zaczęli obrzucać błotem rosyjskiego bohatera. Ale nie wierzcie w to co mówią. Mozgowoj to ten człowiek bez którego nieCzytaj więcej
Международная конференция Россия, Новороссия, Украина: глобальные проблемы и вызовы
Towarzysz broni Mozgowoja: W tym zamachu nie miał on szans przeżycia. Według słów żołnierza z Brygady „Prizrak”, mikrobus z dowódcą Brygady ostrzelano z 4 punktów. Powstaniec z Brygady „Prizrak”, o pseudonimie Dobryj, opowiedział szczegółowo okoliczności śmierci jego dowódcy, Alieksieja Mozgowoja. – „Tak, najpierw eksplodowała mina, następnie ostrzelali z czterech stron. Szans przeżycia w tym zamachu Mozgowoj nie miał” – powiedział żołnierz Dobryj, – „co najmniej czterech zamachowców uczestniczyło w zasadzce”. Według słów powstańca, ogółem podczas ostrzału, zginęło pięć osób. Ponadto Dobryj zapewnił, że Brygada „Prizrak” okaże pełne współdziałanie i pomoc organomCzytaj więcej
a12
Przedstawiciel Brygady „Prizrak” poinformował, że zdarzenie to miało miejsce w pobliżu tego samego miejsca gdzie 7 marca na Alieksieja Mozgowoja już był zamach. Podkreślił on, że obecnie prowadzone są poszukiwania zamachowców. Znany powstaniec pospolitego ruszenia Noworosji, dowódca Brygady „Prizrak”, Alieksiej Mozgowoj, zginął w wyniku zamachu zorganizowanego na jego życie przez nieznaną grupę dywersyjno-wywiadowczą, taką informację uzyskała agencja „RIA Novosti” w w wydziale informacji Brygady „Prizrak”. „Zdarzyło się to w pobliżu tego samego miejsca gdzie 7 marca już usiłowano dokonać zamachu na życie Mozgowoja. Na drodze pomiędzy Ługanskiem a miastem Ałcziewsk,Czytaj więcej
a
Po obejrzeniu w Ługańsku skutków „antyterrorystycznej” operacji władz kijowskich kierowcy konwoju humanitarnego zamierzają pracować za darmo. – Ludzie witali nas ze łzami na twarzy – opowiedział kierowca ciężarówki z numerem na przedniej szybie 234 Andriej Koniejew, który przyjechał jako wolontariusz z województwa Orenburgskiego. – Dostarczyliśmy ładunek w najbardziej potrzebnym czasie – głód w mieście osiągnął takie rozmiary, że ludzie nawet zmiatali z podłogi kaszę gryczaną, która wysypała się z kilku rozerwanych worków. Teraz w Ługańsku nie ma elektryczności i łączności, dlatego o tym, że przywieźliśmy grykę, leki i wodę, mieszkańcyCzytaj więcej
a

Opublikowano Sierpień 21, 2014Przez a303W Świat

Brudna wojna Kijowa

Bandyckie kraje prowadzą wojny taką samą metodą. Tak robi Ameryka. I tak postępuje Izrael. Nielegalny faszystowski rząd w Kijowie działa bezprawnie. Nie przestrzega się zasad prawa. Brudną wojnę toczy się z własnymi niewalczącymi mężczyznami, kobietami i dziećmi. Bombarduje się i ostrzeliwuje dzielnice mieszkalne. Używa się chemiczną i inną broń grozy. Członek parlamentu Donieckiej Republiki Ludowej (DRL), Miroslav Rudenko, powiedział: „Według informacji naszych   żołnierzy, siły ukraińskie używają pociski chemiczne na terenie DRL. Wybucha jeden pocisk, wydobywa się gaz wpływający na narządy zmysłu. Mamy tę informację”. Na początku czerwca bojownicy oCzytaj więcej