Ludwik Wasiak Tag

a
Inicjatywa ta była oddolnym i autentycznym, nieinspirowanym przez żadne siły zewnętrzne aktem polskiej suwerenności. Zaprosiliśmy drogą prywatną JE Ambasadora Rosji na nasze coroczne uroczystości w rocznicę śmierci Romana Dmowskiego – aby przyszedł pod pomnik Dmowskiego na Placu Na Rozdrożu w Warszawie, w paru ciepłych słowach wspomniał Pana Prezesa, życzliwie porozmawiał z nami podczas poczęstunku w Barze Przejście*. Spodziewaliśmy się wygłoszenia okolicznościowego wykładu o tym, że Dmowski był znaczącym posłem do dumy (parlamentu imperium rosyjskiego) i że popierał współpracę Słowian. Kto jak ale właśnie Rosjanin mógłby najlepiej o tym opowiedzieć. SpodziewaliśmyCzytaj więcej