ludobójstwo Amerykanów Tag

aa
Woda pitna dostarczana siecią wodociągową do domów 218 milionów Amerykanów zawiera rakotwórczy chrom. Obecnie nie ma regulacji dotyczących jego maksymalnego stężenia, co jest bardzo na rękę branży przemysłowej. W zeszłym tygodniu amerykańska organizacja Environmental Working Group przedstawiła wyniki badań, którymi objęto całe terytorium Stanów Zjednoczonych. Okazało się, że aż u 218 milionów Amerykanów woda z kranów zawiera sześciowartościowy chrom (VI) i to w stężeniu równym lub większym od dawki uważanej za bezpieczną. Zgodnie z kalifornijskimi regulacjami za taką można uznać poziom, przy którym nie więcej niż jedna osoba na milionCzytaj więcej
a6
Autorytet z Wall Street ujawnia: wszystkie rynki są sfałszowane a „owce” pójdą na rzeź. USA przygotowują się do wprowadzenia stanu wojennego z powodu krachu gospodarczego i przeprowadzają ćwiczenia w organizacji łapanek i obław zwykłych Amerykanów, pisze Susan Duclos z „All News Pipeline”. Rząd USA przygotowuje się do wojny przeciwko własnemu narodowi. Amerykański ekspert ekonomiczny, Gregory Mannarino, pisze, że USA przeprowadzają ostatnie przygotowania przed całkowitym krachem ekonomicznym. Wskazują na to niezwykłe ćwiczenia wojskowe na wielką skalę, które odbywają się w kraju – „Jade Helm Drills”. W przeciągu wielu lat, ekonomistów, którzyCzytaj więcej
a2

Opublikowano Styczeń 11, 2014Przez JanW NWO

USA-stan wojenny?

USA-stan wojenny? W USA przygotowują pastorów do wprowadzenia stanu wojennego. Konfiskata broni i przymusowe przesiedlenia na horyzoncie. FEMA (Federalna Agencja Sytuacji Nadzwyczajnych) przeprowadza dla duchownych szkolenia na temat wprowadzenia stanu wojennego, pisze www.thelibertydigest.com Dwaj pastorzy ujawnili szczegóły ogólnokrajowej akcji FEMA przygotowania przywódców religijnych, jako tajnych współpracowników policji, którzy będą głosić swoim parafianom konieczność „podporządkowania się rządowi” w przypadku wprowadzenia stanu wojennego, klęsk żywiołowych albo pandemii grypy. FEMA ostrzegła pastorów, że obywatele będą bronić swoich praw, chronionych II Poprawką i że oni powinni być gotowi do obalenia tego punktu widzenia. Z koleiCzytaj więcej
a9

Opublikowano Styczeń 10, 2014Przez JanW Filmy

Jak żyje Ameryka-100 koncłagrów już przygotowane

Jak żyje Ameryka-100 koncłagrów już przygotowane. Pussy Riot po amerykańsku. Prawda o „czerwonych” i „niebieskich” listach obywateli. UWAGA!-Przed oglądaniem video włącz tłumaczenie za pomocą automatycznego translatora        Czytaj więcej