Najnowsze

lucyferianie Tag

a

Opublikowano Listopad 1, 2016Przez a303W Dziennikarstwo śledcze

Mesjasz jest martwy

Reportaż amerykańskiej telewizji przygotowany po śmierci Menachema Mendla Schneersona – 7.-ego Rebbe Chabad-Lubawicz: Tłumaczenie i przedruk artykułu opublikowanego w niemieckiej edycji magazynu „Focus”, w numerze 25-tym., w 1994-tym roku: Źródło: http://www.focus.de/magazin/archiv/reportage-der-messias-ist-tot_aid_147650.html Mesjasz jest martwy W osobie Rabina Schneersona, lidera ortodoksyjnych Żydów-Lubawiczów, zmarł w Nowym Jorku „tajny Regent Izraela”. Lekki deszcz zmoczył żałobników. Tysiące czarnych kapeluszy Fedora podskakiwało w rytm śpiewnie wyszeptywanej modlitwy. Chasydzi wierni „Komitetowi Lubawiczów” przybywali z całego świata przed synagogę na Eastern Parkway 770, aby samemu się przekonać o tym, co niewyobrażalne. Brodaci mężczyźni ortodoksyjnej sekty żydowskiej pospiesznieCzytaj więcej
a
Planem iluminatów / lucyferian jest wymieszanie ras i promowanie skundlania / krzyżowania jako metody zniszczenia aryjskich nordyckich narodów i ich chrześcijańskiej religii. Skoro wszystkie kościoły uznają i realizują te politykę, to muszą być pod iluminacką / satanistyczną kontrolą. To dotyczy wszystkich kościołów ewangelicznych i tak bardzo różniących się grup jak baptyści, metodyści, świadkowie Jehowy, chrystadelfianie, Adwentyści Dnia Siódmego, anglikanie, katolicy itd. One mogą różnić się między sobą stanowiskiem doktrynalnym, ale pod jednym względem myślą to samo. Wszystkie wspierają satanizm mieszania się ras. Jeden maleńki przykład tego: Christian Science Foundation wCzytaj więcej
a

Opublikowano Listopad 5, 2015Przez a303W NWO

Ludzkość opętał szatan. Dr Henry Makow

Jeśli chcesz uciec od spustoszenia współczesnego życia, to zrozum iż ludzkość jest opętana przez satanizm. Jesteśmy wprowadzani w najniższe szeregi sekty satanistycznej, iluminatów. Nie mówię z perspektywy chrześcijańskiej i biblijnej. Jestem osobą świecką. Różnica polega na tym, że rozpoznaję, w kategoriach świeckich, że Bóg jest wspaniałym moralnym i naturalnym porządkiem rządzącym wszechświatem. Przeważająca iluministyczna negacja Boga to satanistyczny bunt, który ostatecznie nie może wygrać. Nasze satanistyczne opętanie jest produktem dobrze zorganizowanego długoterminowego spisku dla ustanowienia NWO, opartego na lucyferiańskiej rewolucji przeciwko Bogu i naturze. Dzisiaj rak rozprzestrzenił się na wszystkieCzytaj więcej
a
Z książki: „Królestwo Ciemności – samozniszczenie świata i „wspaniała odnowa” Kościoła !” wywiad z ks. Malachi Martinem. Bernard: Czy Szatan wywiera wpływ na stosunki międzynarodowe? Ks. Martin: Z całą pewnością. Nie znamy wszyst­kich szczegółów, wiemy jednak iż istnieje międzyna­rodowa organizacja, której formalnym celem jest służba Szatanowi. Wiemy, że wśród jej członków znajdują się bardzo ważne osobistości. Mam tu na myśli ludzi, których nazwiska pojawiają się w donie­sieniach o wydarzeniach międzynarodowych. Wielu z nich jest bardzo wpływowych, czy to w sferze finan­sów, polityki, nauki czy dyplomacji. Wszyscy oni trzymają się razemCzytaj więcej
a
Światowe żydostwo – jedyna populacja wśród narodów cywilizowanych na ziemi, której tajna moralność, jaką językiem samego żydostwa nazwać można „kodeksem satanistycznym”, zezwala im na popełnianie mordów i rozsiewanie kłamstw w charakterze naturalnych narzędzi służących osiągnięciu żydowskiego dobrobytu. Współczesna historia Rosji stanowi doskonały dowód na potwierdzenie tych słów…Obecnie żydostwo „miota się w mękach” konieczności samookreślenia: jak nazwać samo siebie: naród, lud, narodowość? Przecież żadne z tych określeń nie pasuje w gruncie rzeczy: brak wspólnego języka, zamieszkałego terytorium, tożsamości kulturowej. Co może być wspólnego między żydem amerykańskim i czeczeńskim mongoloidem z PółnocnegoCzytaj więcej