logiczne myślenie Tag

a
„Nieustannie mówi się nam CO mamy myśleć, a nie JAK myśleć” – Chris Duane Istnieje bardzo prosty sposób wyzwolenia się spod tego niewolniczego myślenia, którego nas uczono, i jest nim LOGIKA. Być może słyszeliście o czymś, co nazywa się edukacją klasyczną. Edukacja ta stworzona jest na mocnej bazie Trivium of Grammar, Logic and Rhetoric [program oparty na gramatyce, logice i retoryce]. Gramatyka to zachowanie symboli, czy sytuacji. Logika wykorzystuje rozsądek do zrozumienia jaki będzie najbardziej prawdopodobny rezultat, i jak najlepiej do tego się przygotować. Retoryka to umiejętność relacjonowania innym tegoCzytaj więcej