Leonid Iwaszow Tag

a
OPINIA: „Jeżeli Kijów będzie kontynuował operację karną, to Prezydent Rosji uzna niezależność republik ludowych”. Generał L. Iwaszow Generał Leonid Iwaszow o prośbie Władimira Putina do Rady Federacji o zmianę decyzji dotyczącej możliwości wykorzystania rosyjskich wojsk na Ukrainie … Jak informowano, Prezydent Rosji Władimir Putin wniósł do Rady Federacji wniosek o odwołanie uchwały Rady Federacji w sprawie wykorzystania Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. Decyzję Władimira Putina skomentował w wywiadzie «Русской народной линии» (Rosyjskiej Linii Narodowej) dr nauk historycznych, Prezydent Akademii Problemów Geopolitycznych, generał – pułkownik Leonid Iwaszow:  „Dać ocenęCzytaj więcej