lektura obowiązkowa Tag

Do historyków - weekendowe drobiazgi
Do historyków – autorów opracowali dziejów Polski XX wieku, budzących wątpliwości co do ich wiarygodności, a zatem i do historii Żydów polskich, zaliczani są autorzy i współautorzy książek o Holokauście. Oto przykłady. Książka: Pamięć. Historia Żydów polskich przed i po Zagładzie, ukrywa prawdę m.in. w szkolnym nauczaniu o zbrodniach komunistów żydowskich. Ukazała się nakładem Fundacji Shalom pod redakcją prof. Feliksa Tycha – dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego (ŻIH), zięcia Jakuba Bermana – żydowskiego zbrodniarza komunistycznego z okresu stalinowskiego, brata Wiktora – ojca Marka Bermana vel Borowskiego, marszałka IV kadencji Sejmu RP.Czytaj więcej