Laszko Tag

ada
Ukraina – Rozliczenia ” swidomych „. Laszko mówi: Poroszenko spala ukraińskich żołnierzy w niemieckim kremarorium a straty w Operacji Antyterrorystycznej wyniosły ponad 8000 zabitych żołnierzy. Przywódca Partii Radykalnej Ołeh Laszko zwrócił się do społeczeństwa z oświadczeniem w którym oskarżył prezydenta Ukrainy i ministra obrony o zbrodnie przeciwko własnym żołnierzom. Poroszenko i Gielietiej bezczelnie łżą ukrywając ponad 8000 poległych w Operacji Antyterrorystycznej. Te chłopaki oddały swoje życie za nich, za kraj, za swój naród. Ale żadnej wdzięczności i szacunku od naszych władz ani oni ani ich bliscy nie doznali. Co więcej,Czytaj więcej