kultura żydowska Tag

a
Bardzo często podczas osobistych kontaktów z wieloma ludźmi słyszę słowa zaczerpnięte ze złodziejskiego żargonu. Niektórzy z nich nawet uzasadniają ich używanie tym, że one rzekomo już tradycyjnie są używane w języku rosyjskim i są jednym z elementów rosyjskiej kultury. Tymi powodami uzasadniają miłość do „rosyjskiego szansonu” wychwalającego „romantyzm” życia więziennego. Rzeczywistość jest jednak zupełnie inna. Żargon złodziejski przyszedł do nas z języka hebrajskiego po tym jak w Odessie i innych miejscach zamieszkania żydów w Imperium Rosyjskim powstały pierwsze, w istocie, etniczne, zorganizowane grupy przestępcze. W „Podręczniku działań policyjnych” z 1892Czytaj więcej