Najnowsze

kultorowy marksizm Tag

a
Wydarzenie, jakie ostatnio nurtuje zdemoliberalizowanych obywateli Szwecji, jest problem „uchodźców” choć prawidłowiej ich nazywać  – nachodźcami. Ale zanim  przejdziemy do bardziej szczegółowej analizy problemu z jakim dziś styka się Europa i jaki spowoduje w najbliższym czasie także ogromne społeczne napięcia w Polsce, musimy, opierając się  na szwedzkim przykładzie, krótko naszkicować perfidną politykę masonerii wobec Cywilizacji Łacińskiej w Europie. Laboratorium. Szwecja jest dla unijnej chazaro – masonerii ulubionym  „krajem -laboratorium”: w tym państwie o nielicznej i do niedawna jednorodnej narodowościowo ludności, zadekowani w lożach masońscy „bracia”, wspomagani przez kontrolowane przez ChazarówCzytaj więcej