Najnowsze

kontrowersje Tag

a
Protokoły Mędrców Syjonu od lat wzbudzają kontrowersje, jakie wynikają z powierzchownej wiedzy, którą posiadamy o tym dziele. Nesta Webster dokonuje tutaj wszechstronnej analizy źródeł ich powstania. Protokoły – ich analiza oraz możliwe źródło pochodzenia we fragmencie książki pt. „Tajne stowarzyszenia i ruchy wywrotowe” Część II dodatku zatytułowana THE „PROTOCOLS” OF THE ELDERS OF ZION Wbrew twierdzeniom niektórych autorów, nigdy nie twierdziłam o swoim przekonaniu co do autentyczności Protokołów, ale zawsze traktowałam je jako całkowicie otwartą kwestię.(867) Jedyną opinię, do jakiej jestem przekonana po ich lekturze, mogę określić w ten sposób:Czytaj więcej