konfidenci Tag

Rejestr konfidentow - Wiadomości Polska Świat - Wolna Polska
Układ agentury będzie terytorialny i według organizacji opozycyjnych, a w przyszłości wyszukiwarka na nazwisko i pseudonim jak w http://www.cibulka.com z tym, że w odróżnieniu od wzorca czeskiego, będziemy podawali jak najobszerniejsze biogramy i historię donosicielskiej działalności. Na razie zaczynamy od kilku nazwisk ale wszystko musi mieć swój początek. Nawet już istniejące noty będziemy stale uzupełniali. Apelujemy do Czytelników o pomoc i nadsyłanie materiałów. STAN ZAUBECZENIA MEDIÓW Wziąwszy pod uwagę liczbę TAJNYCH WSPÓŁPRACOWNIKÓW bezpieczeństwa w mniej liberalnej od Polski Czechosłowacji i bardziej liberalnej Jugosławii (Chorwacja) oraz stosunek liczby ludności, należałoby szacowaćCzytaj więcej