komitety wyborcze Tag

a
Obecnie mamy już 22 komitety wyborcze wywodzące się z opozycji pozaparlamentarnej. Wiadomo nam, że niektóre organizacje planują zgłoszenie dodatkowych komitetów wyborczych.    Zwracamy się do organizacji, które już zgłosiły swoje komitety wyborcze o przemyślenie zaistniałej sytuacji. Wierzymy w to, że każdy komitet wyborczy pragnie osiągnąć sukces w wyborach ażeby realizować swój program wyborczy w interesie naszego Państwa.    W obecnej sytuacji każdy z komitetów z opozycji pozaparlamentarnej ażeby wygrać wybory do Sejmu musi pokonać dziewiętnaście pozostałych komitetów ubiegających się o miejsca w Sejmie. Tak jak na wojnie prowadzenie wojny naCzytaj więcej