Najnowsze

klonowanie Tag

a
Naukowcy opracowują sztucznych ludzi na podobieństwo genetycznie zmodyfikowanych roślin w nadziei, że zastąpią oni w badaniach laboratoryjnych zwierzęta. W roku 2017 będą „hodowani” sztuczni ludzie wyposażeni w odpowiednie narządy, które można będzie wykorzystywać w badaniach leków, co przyspieszy proces ich zatwierdzania przez FDA (Food and Drug Administration – Urząd ds. Żywności i Leków) i inne rządowe ciała nadzorcze. Genetycznie modyfikowani ludzie będą wyposażeni w mikroprocesory wielkości smartfonu, które będą zaprogramowane do replikowania około 10 najważniejszych narządów człowieka. Każdy genetycznie modyfikowany człowiek będzie malutki, mniej więcej wielkości samego mikroprocesora, i będzieCzytaj więcej