kardynał Siri Tag

siri
Teza Siriego swojego czasu była badana przez ojca Mela Gibsona, który jest (był?) sedewakantystą. Teza ta zakłada że na konklawe w 1958 roku kard. Siri został legalnie wybrany, przybrał imię Grzegorza XVII, po czym został nielegalnie zmuszony do rezygnacji. Ponieważ w świetle prawa kanonicznego taka rezygnacja pod przymusem jest nieważna miałby on być prawdziwym papieżem, który w 1989 roku konsekrował kardynałów, którzy po jego śmierci wybrali kolejnego papieża Grzegorza XVIII, który ukrywa się powodowany strachem przed żydowskim systemem inwigilacji. Teza ta jest promowana przez Hobsona z USA, który utrzymuje, iżCzytaj więcej
a
26 października 1958 miał miejsce coup d’etat w Kościele Katolickim, i od tej pory rządzą nim oszuści. Czy to jest naprawdę ważne? Według mnie – tak. Kościół Katolicki jest największą i najstarszą instytucją na świecie z około miliardem członków, około 3 razy więcej niż populacja USA. Ale od 1958, pomimo tej liczebności, instytucja była w większości nieskuteczna w zwalczaniu problemów społecznych, którymi tak skutecznie zajmowała się przez stulecia. Aborcja, pornografia, rozwód i nieprzyzwoitość, wszystkie stały się widoczne po uzurpowaniu tronu papieskiego w 1958. Żeby pokazać wcześniejszą potęgę Kościoła, spójrzmy naCzytaj więcej